EDS Brno

26.10.2014

Európska výstava Brno

Ch. La Shalimar Absolutely Stunning – V 1, Best European veteran female

Rozhodca: Miroslav Redlicki / PL

Z víťazstva na takejto veĺkej výstave sme mali samozrejme ohromnú radosť a úprimne ďakujem všetkým, čo nás podporovali a držali Summer palce! Za fotky ďakujeme bratom Šimčíkovým, manželom Býškovým a Davide Greco z Talianska

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.