KV Praha

15.9.2012

Klubová výstava CZ Shih-tzu klubu Praha / O Malley´s Seven – Supper Puppy , rozhodca: Monique V. Brempt / BE