KV Praha

7.9.2014

Klubová výstava Shih-tzu klub Praha

Faye z Tichého podhradia – V2 v triede mladých, rozhodca: Naďa Klírová/CZ