WDS Salzburg

19.5.2012

Svetová výstava Salzburg / CH.Lashalimar Absolutely Stunning – CACA,res. CACIB, res. svetová víťazka, rozhodca: Hans van den Berg /NL

Pravdu povediac, na tento výlet sa nám veĺmi nechcelo. Takýto krásny výsledok sme absolútne neočakávali , ale samozrejme radosť bola ohromná! Chcem veĺmi poďakovať Janovi a Mall Wallengren za podporu  a fotky. Zvľášť by som chcela poďakovať za fotografie manželom Býškovým a Janke Herzinger. A samozrejme veľká vďaka patrí pánovi rozhodcovi!